Branş Derslerimiz

Okulumuzda branş dersleri, konularında uzman öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Tüm sınıflarımıza dans, Orff yöntemi ile müzik ve İngilizce; 4-5-6 yaş gruplarına ise satranç ve drama verilen anaokulu branşlarıdır. İngilizce eğitimi, yaş gruplarına göre, haftanın her günü 1 ders saati ile başlayarak yarım gün eğitime kadar yoğunluğunu artırır.

İngilizce

İngilizce programımızda; çocuklara başka bir dilin varlığını anlatma, bu alanda kulak-dil alışkanlığını kazandırma, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlamalarını ve kullanmalarını sağlama hedeflenmiştir. Anadilimizi öğrenirken duyduğumuz her şeyi “Taklit” ve “Tekrar” ederiz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Önce dinler, sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır; fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerinden haberleri yoktur. Buna rağmen dili mükemmel bir şekilde öğrenebilirler. Onlar İngilizceyi “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki ikinci dili de anadillerini öğrendikleri gibi saydığımız bu yollardan “edinirler”. Okulumuzda İngilizce, anadilimizi kazandığımız yollardan oyunlarla, şarkılarla ve günlük rutin içerisinde öğrenilir.

Müzik

Okul öncesi müzik eğitimi için seçtiğimiz Orff metodunun, müzik eğitimi ve öğretimi ile ilgili çalışmalarına Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff tarafından başlanmıştır. Tüm dünyada Orff Öğretisi olarak tanınan bu yaklaşım günümüzde müzik ve hareket eğitimi olarak da tanımlanmakta ve her insanda var olan ritim oluşturma, ritme uyma, ritim ve müziğe beden devinimleriyle ayak uydurma eğilimlerinin harekete geçirilmesine dayanmaktadır. Orff Öğretisi temelinde eğitim, çocukların genel gereksinimlerine ve davranış biçimlerine karşılık veren, ayrıca onların oyun oynamaktan aldıkları keyfi yaşamalarına, ilgi duydukları konulara yer veren bir yaklaşımdır. Aynı zamanda grupla yapılan bir çalışma olmasına rağmen her çocuğun bireyselliğine ve onun kişisel özelliklerine önem vermesi dolayısıyla çocukların kaygılarını ve çekingenliklerini aşmalarına destek olur.

Beden Eğitimi

Anaokulu branşlarımızdan bir diğeri olan beden eğitimi, fiziksel gelişimi desteklemenin yanı sıra, grupla birlikte hareket etme, iç disiplin kazanma, özgüven gelişimi ve sosyalleşme gibi alanları destekler.

Drama

Anaokulu branşlarımız arasında yer alan eğitici drama çalışmaları ile öğrencilerimiz, bedenlerini kullanarak, ifade edici dil, görsel algı, yaratıcılık, kendilik algısı, problem çözme becerileri ve hayal güçlerini öğrenme deneyimlerine taşırlar. Bilişsel gelişimin yanı sıra, temelde sosyo-duygusal gelişimi destekleyen en önemli etkinliklerimizden olan Drama çalışmaları, yapılandırılmamış materyallerle, öğrencinin tamamen aktif ve etkin olarak katıldığı, atölye nitelikli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.

Satranç

Satrancın temel bilgilerinin verildiği bu aktivitede amaç; düşünme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu süreç aynı zamanda konsantrasyon süresinin artmasını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz derslerde öğrendiklerini okulumuzda yapılan turnuvalar ile ortaya koymanın yanı sıra satranç federasyonu tarafından düzenlenen bazı turnuvalara da katılırlar.