Çizgi Filmlerin Etkileri

Çocukların kişiliklerinin gelişmeye başladığı, rol ve model alma becerilerinin oldukça fazla görüldüğü okul öncesi dönemlerde izlenen bazı çizgi filmler, çocuklarda öfke ve saldırganlık gibi duyguların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Çocukların aileleriyle vakit geçirmesi gereken bir dönemde çizgi filmlere yönlendirilmesi, izledikleri karakterleri taklit etmelerine yol açmaktadır.

Son dönemlerde artan sayıda şiddet ve korku içerikli çizgi filmler çocukları son derece olumsuz  etkilemektedir. Teknolojinin de etkisiyle günümüzde çocuklar, okul öncesi dönemlerde çevreden gelen birçok olumlu ve olumsuz uyarılarla karşılaşmaktadırlar. Teknolojinin hızla gelişmesi ve aktif kullanılmasıyla beraber televizyon, bilgisayar, tablet gibi ürünler hayatımızın önemli parçası haline gelmiştir. Aile içinde başlayan eğitim bir süre sonra yerini farklı teknolojik ürünlere bırakmıştır.

Bununla birlikte çocuklar ailede alacağı eğitimi ve sosyal becerileri teknoloji ile edinmeye çalışırlar. İzlediği çizgi filmlerden sevdiği karakterleri rol model alarak taklit içerisine girerler. Karakterlerin gerçek veya hayal ürünü olup olmadıklarını anlayamazlar ve onlar gibi davranmaya çalışırlar. Bu özelliği nedeniyle iyi değerlendirilemeyen çizgi filmler çocuklar üzerinde olumsuz davranışlara neden olmaktadırlar.

Televizyon, işitsel ve görsel duyulara hitap etmesiyle bebeklerin ve çocukların dikkatini çekmektedir. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar zamanlarının büyük kısmını televizyon karşında geçirmektedirler. Her çocuğun televizyondan etkilenme derecesi farklıdır. Çocuklar televizyondaki olumsuz etkilerden zarar görmeye en uygun, en güçsüz bireylerdir ve bu nedenle korunmaya daha fazla ihtiyaçları vardır.

Bir diğer sebep ise çocukların gerçek ile kurmacayı birbirinden ayırt edememesidir. Özellikle bazı çizgi filmler öfke, saldırganlık ve ayrımcılık gibi olumsuz davranışların çocuklara aşılanmasına neden olmaktadır.

Çocuklarda öfke, saldırganlık, dikkatsizlik, cinsel eğilim, odaklanma sorunu gibi olumsuzluklara neden olan çizgi filmler için aile içerisinde gereken tedbirler alınmalıdır.

Bu tedbirlerden bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Çocuklar, olumsuz davranışlar, şiddet ve korku öğeleri içeren çizgi film ve programlardan uzak tutarak, bunların yerine yaşına uygun eğitici, öğretici çizgi filmlere, belgesellere yönlendirilmelidir.
  • Ebeveynler, çocukların rol model olarak çizgi film kahramanlarını almalarını önleyerek kendileri doğru davranışlar sergileyerek çocuklara rol model olmalıdırlar. -Çocukların televizyon izleme süreleri sınırlandırılmalıdır.
  • Televizyon aileler tarafından çocuklar için vakit geçirme aracı olarak görülmemeli, eğitimlerini ve gelişimlerini destekleyen araç olarak benimsenmelidir.
  • Aileler çocuklarıyla sosyal becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunulmalıdırlar.
  • Ebeveynler çizgi film izleyen çocuklarını yalnız bırakmamalı, çocuğun izlediği çizgi filmler    hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu durum çizgi filmdeki yanlış tutum ve davranışların tespit edilmesine, o çizgi filmlerin tekrar izlenmemesine ve çocuk üzerinde etki bırakmamasına imkan sağlar.

Uzman Klinik Psikolog  Elif Çevikbaş