İngilizce Programımız

İngilizce öğretmenlerimizle uyguladığımız programımızda çocuklara başka bir dilin varlığını anlatmayı, bu alanda kulak–dil alışkanlığı kazandırmayı, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlayabilmelerini ve kullanabilmelerini hedefliyoruz.

Anadilimizi öğrenirken, duyduğumuz her şeyi taklit ve tekrar ederiz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Önce dinler, sonra konuşuruz. Doğumlarından itibaren pasif bir dil öğrenme sürecine giren çocuklar, dili sadece kullanırlar; fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerden haberleri yoktur. Buna rağmen genellikle 2-3 yıl içerisinde anadillerini “mükemmel” bir şekilde öğrenebilirler.

İki veya daha fazla dil konuşulan ortamlara doğan çocuklar, birkaç yıl içerisinde bu dillerin tümünü algılayıp kullanmaya başlayabilirler. Çünkü çocukların beyinleri 8 yaşına kadar dil gelişiminin her ayrıntısını öğrenmek üzere programlanmış bir yapıdadır; bu nedenle anaokulunda İngilizce eğitimine başlanması büyük önem taşır.

Ayrıca bilimsel araştırmalara göre, erken yaşta öğrenilen yabancı dil, çocuğun matematik, anadil ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarına yardımcı olur. Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü bir tutum geliştirir. Mutlu Arı Anaokulu’nda İngilizce’ye doğal bir şekilde maruz kalan çocuklar,  İngilizceyi “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun için de İngilizce’yi tıpkı anadilleri gibi, saydığımız bu yollardan edinirler.

Mutlu Arı Anaokulu olarak İngilizce eğitimine entegre bir programla yaklaşıyoruz. Türkçenin hiç kullanılmadığı derslerde, çocuklar kendilerini ifade etme ihtiyacı duyuyor ve bir süre sonra önce tek tek kelimeler, ardından kelimeleri yan yana koyma çabaları ve daha sonra da küçük cümlelerle konuşmaya başlıyorlar.

Mutlu Arı Anaokulu’nda İngilizce eğitimi yaş grubuna göre haftada 5 saatten başlayıp 12 saate kadar devam etmektedir.