Genel

[wmls name="Blog Layout" id="1"]
Mahremiyet Eğitimi Nedir? Mahremiyet eğitimi, çocuğun kendi sınırlarını tanıması, başkalarının sınırlarına saygı göstermesi ve sosyal ilişkilerinde sağlıklı bir denge kurabilmesi için verilen bir eğitim sürecidir. Bu eğitim, çocuğa kendi özel alanını koruma yeteneği kazandırarak, kişisel bütünlüğünü, ruhsal iyilik halini ve […]
Araştırmalar, erken çocukluk döneminde rutinlerin ve kuralların sağlıklı sosyal-duygusal gelişimi desteklediğini göstermektedir. Özellikle evde düzenli rutinlere sahip olan çocuklar, iyi bir ruh sağlığının temelini oluşturan özdüzenleme becerilerine sahiptir. Çocuklar duygu ve davranışlarını düzenleyerek, duygularını tanımlayabilir ve bunları yönetme becerisi kazandıklarında […]
Okul öncesi dönemde çocukların karar verme ve yaptıkları davranışların sonucunu tahmin etme becerilerini kazanmaya başladıkları fakat henüz yeterli bilişsel beceriye sahip olmadıkları bir dönemdir. Her konu hakkında fikirlerini söylerler. İstekleri ve isteklerini yaptırmak konusunda dirençli olurlar. Bu beceriyi kazandırmak konusunda […]
Çocukların kişiliklerinin gelişmeye başladığı, rol ve model alma becerilerinin oldukça fazla görüldüğü okul öncesi dönemlerde izlenen bazı çizgi filmler, çocuklarda öfke ve saldırganlık gibi duyguların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Çocukların aileleriyle vakit geçirmesi gereken bir dönemde çizgi filmlere yönlendirilmesi, izledikleri […]
Çocukların okula rahat bir şekilde alışabilmeleri için oryantasyon süreci çok önemli bir rol oynar. Çocuğun her açıdan en hızlı geliştiği dönem 0-6 yaş arası olan okul öncesi dönemi kapsar. Okul öncesi dönem çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri kazandığı, […]
Okul öncesi dönemi, çocukların ilkokul hayatına temel oluşturması için hem önemli bir gözlem alanı hem de önemli bir destek alanıdır. 3-6 yaş aralığında çocukların yaş özelliklerine göre gelişim alanlarını takip ederek onların hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu anlamayı, hangi alanlarda […]
Evde çocuğumuzla birlikte oyun oynarken hepimiz zorlanırız. Ya çocuğumuzun kurduğu oyuna dahil olmaya çalışır zorla oynarız, ya da kendi kurduğumuz oyuna çocuğumuzun sorunsuz dahil olmasını ister tahammül etmekte zorlanırız. Bazen de çocuğumuza aldığımız yeni bir oyuncağın onun oyun isteğini bastıracağını […]
Amerikan Psikoloji Derneği (APA) kaygıyı “gerginlik duyguları, endişeli düşünceler ve artan kan basıncı gibi fiziksel değişikliklerle karakterize edilen bir duygu” olarak tanımlamaktadır. Kaygı sadece normal bir duygu değil aynı zamanda gereklidir de, çünkü hayatta kalmamızı sağlar. Bu duyguyu ilk defa […]