Anaokulunda Oyun Grupları

Çocukların anaokulunda oyun gruplarına katılması, ihtiyaç duydukları sosyalleşme deneyimi için oldukça önemlidir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda, alanında profesyonelleşmiş uzmanlar eşliğinde yaşıtlarıyla iletişim kurmak ve gelişim basamaklarına göre beceriler kazanmak, dil gelişimini destekleyen oyunların içinde olmak çocuk gelişimi için çok değerlidir. Çocukların anaokulunda oyun gruplarına katılması, ihtiyaç duydukları sosyalleşme deneyimi için oldukça önemlidir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda, alanında profesyonelleşmiş uzmanlar eşliğinde yaşıtlarıylailetişim kurmak ve gelişim basamaklarına göre beceriler kazanmak, dil gelişimini destekleyen oyunların içinde olmak çocuk gelişimi için çok değerlidir.

Mutlu Arı Anaokulunda oyun grubu programımız, 24-36 ay arası çocukların gelişim özellikleri baz alınarak hazırlanmıştır. Sakin, hareketli, kurallı, duyuları destekleyen, el becerilerini geliştiren, planlı ve süreli oyunlardan oluşan programımız, oyun grubu alanında tecrübeli çocuk gelişimi mezunu öğretmenlerimiz rehberliğinde yapılmaktadır.

Oyun Gruplarımızın Amaçları

  • Çocuklara yeni beceriler kazandırmak,
  • Güvenli koşullarda ve sağlıklı bir ortamda sosyalleşme becerilerini desteklemek,
  • Motor gelişimlerini desteklemek.
  • Duyusal etkinlikleri içeren çalışmalarla da çocuklarımızın kendini ve çevresinden gelen uyaranları daha iyi organize etmesini sağlamak
  • Yeni kavramlar öğretmek ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak

olarak özetlenebilir..

Oyun Gruplarımızın Özellikleri

Mutlu Arı Anaokulunda oyun grupları10 kişi ile sınırlıdır.

  • Uzman eğitimciler eşliğinde sürdürülen gruplara, haftanın iki ya da üç günü devam edilebilir.
  • Oyun grubu, yemeksiz 10.00-12.00 saatleri arasındadır.Bununla birlikte meyve saati yapılarak, oyun gruplarından itibaren masa düzeni, beraber yemek yemek gibi becerileri kazanabilmektedirler.
  • Oryantasyon sürecini tamamlayan çocuklarımız 3 yarım, 5 yarım gün veya tam gün programına devam edebilirler.
  • Oyun grubu saatlerinde servis kullanmak isteyen öğrencilerimiz yanlarında bir yetişkinle (anne, bakıcı vb.) servis kullanabilirler. Servisimizde dört noktalı emniyet kemerleri bulunmaktadır.