Anaokulu Rehberlik

3-6 yaş çocuklarının zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sürdürürken, en etkili rol modelleri anne ve babalarıdır. Çocukların anne babalarıyla girdikleri etkileşim sonunda kazandıkları pozitif davranış kalıplarını kalıcılaştırabilmeleri, etkileşim alanlarını genişletmeleri için anaokulları ciddi birer pekiştireç görevi yaparlar.

Çocuklarımızın doğumu ile birlikte, yaşam amaçlarımızın en önemlisi onlara kusursuz bir hayat hazırlamak olur. Onların geçtiği her yeni gelişim evresinde yeni heyecanlar yaşar, bununla birlikte bu gelişimlerin getirdiği değişim sancılarına biz de onlarla beraber kapılır ve sorunlar karşısında kaygılanırız.

Çocuk eğitiminde, ailenin yaklaşımı ile kurumun yaklaşımı paralellik gösterdiği sürece, bu kaygıları hafifletmek ve hedeflenen davranış değişikliklerine ulaşmak kolaylaşır. Mutlu Arı Anaokulu olarak anaokulu rehberlik hizmetimizde, çocuklarımızın eğitimine ortak bir yaklaşım belirlemek amacıyla, önceliği aile görüşmelerine vermek istiyoruz. Yapacağımız sistematik gözlemleri, uygulanan testleri, çocukların oyunlarında ve resimlerinde verdiği örtük mesajları göz önünde bulundurarak, sizlerin de aktarımları ışığında yorumlayacağız. Her bir çocuğun farklı bir birey olduğunu, bir ve tek olduğunu unutmadan, her çocuğumuz için aile, öğretmen, psikolog üçlüsünü oluşturacağız. Bu üçlü akran birlikteliğiyle de şekillenecektir.

Mutlu Arı Anaokulu rehberlik servisi olarak, anaokulu rehberlik hizmetinde amacımız, çocuklarımız gelişimlerinin çeşitli alanlarındaki basamakları tırmanırken, bir adım geride durup, onları bir sonraki basamak için desteklemek ve yönlendirmektir. Piaget’in dediği gibi “Çocuklar yetişkinlerin minyatürü değildir.” Zihinsel fonksiyonları (ego fonksiyonu) henüz gelişmemiş olduğundan, çeşitli olayların ruhlarında yarattığı tepkilerin, benliklerine yansıma biçiminin kontrol edilmesi gereklidir. Bu farkındalıkla, çocuklarımızın bireysel gelişimlerini en pozitif şekilde tamamlamaları için okul psikoloğumuzla birlikte, siz velilerimizle her zaman iletişim halinde olmayı hedefliyoruz.

Mutlu Arı Anaokulu Rehberlik Servisi